Denní činnosti

Úterý 26. 9.

Dnes děti uvolňovaly ruku psaním na balicí papír vkleče, také ve dvojici trénovaly "hadrového panáka". Zopakovali jsme si názvy ovoce a zeleniny, ukázali jsme si přinesené plodiny, děti je samostatně dělily do dvou misek, poznávaly hmatem, čichem a chutí, o jaký druh se jedná. V pracovním sešitě každý vybarvil velké koše hnědou barvou, malé žlutou a dokresloval úrodu.

V pracovních činnostech si děti postupně nabarvily temperou papírový tácek a ruličku od toaletního papíru. Ovocné stromy dokončíme v pondělí.

 

Pondělí 25. 9.

V tělocviku měli rozcvičku Kubík a Kuba. Děti také běhaly kolem tělocvičny, napodobovaly zvířata, procvičovaly chůzi po čáře a hod míčem v kruhu. Ve zbývajícím čase jsme hráli vybíjenou.

V další hodině děti projížděly tužkou jednotažky, spojovaly čtverce od nejmenšího po největší. Po svačině jsme individuálně procvičovali zavazování tkaniček. V prvouce jsme si zopakovali učivo minulého týdne (rostliny na zahradě a na poli). Ukázali jsme si obrázky ovoce a zeleniny. Děti rozlišovaly na pracovních listech ovoce - zeleninu - pečivo. Ještě se objevuje značná chybovost, budeme opakovat i příští týden. K tématu jsme si přečetli také dvě básničky a jeden příběh.

 

Pátek 22. 9.

Na koberci jsme prováděli různá cvičení, rozcvičky rukou s básničkou. Také jsme si zahráli "chodí pešek okolo", "židličkovanou" a "zvířecí pexeso".

Dále děti tečkovaly obrázky slunečnic a makovic, vybarvovaly, co patří na zahrádku, dokreslovaly části jabloně. Na jiném pracovním listu graficky (tečkami) znázorňovaly počet slabik u nakreslených obrázků. Pouštěli jsme si z CD lidové písničky a říkadla.

Zopakovali jsme si, co roste na poli, jaké části má strom a bylina. Ukazovali jsme si obrázky ovoce a zeleniny.

 

Čtvrtek 21. 9.

Ráno si děti hrály, zazpívali jsme si písničky, zopakovali básničky. Děti také určovaly počáteční hlásku ve slovech. Po dřívější svačině jsme odjeli sjednaným autobusem do DKO, kde jsme zhlédli vystoupení žáků ZUŠ.

 

Středa 20. 9.

V tělocviku jsme si po rozcvičce házeli míčem, učili jsme se také hrát vybíjenou. V další hodině jsme uvolňovali ruku, děti obtahovaly ve stoje jednotažky, projížděly dráhu, psaly tečky. Zítra budeme pokračovat. V prvouce jsme si povídali o živé přírodě, konkrétně o rostlinách, o tom, co potřebují k životu a proč jsme na jejich existenci závislí. Pojmenovali jsme si jednotlivé části rostlin a stromů. Také jsme si popsali rozdíl zahrada x pole a ukázali jsme si obrázky plodin. Dále jsme si přečetli básničku k podzimu a bajku "Liška a čáp", děti odpovídaly na doplňující otázky. Ve výtvarné výchově si každý vybarvil omalovánku z pohádky.

 

Úterý 19. 9.

Dnes jsme procvičovali uvolnění ruky - cviky, hadrový panák; děti vestoje projížděly tři jednotažky. Také jsme si zahráli "chodí pešek okolo" a "zvířecí pexeso". Každý zkusil vyjmenovat dny v týdnu (až na jedno dítě všichni zvládají). V pracovních činnostech jsme vyráběli slunečnici, děti obkreslovaly, stříhaly, lepily a otiskovaly temperovou barvu špuntem. Stříhání je na špatné úrovni.

 

Pondělí 18. 9.

Ráno jsme v tělocviku po rozcvičce a napodobování zvířat trénovali pochodování, chůzi po čáře a házení míčem v kruhu. Na závěr jsme si zahráli "na jelena" a "rybičky".

V další hodiny děti procvičovaly zavazování tkaniček (asi 4 děti zcela zvládají, zbytek kromě jednoho umí uzel, mašličku je třeba dotrénovat; budeme dále ve volných chvílích procvičovat). Ostatní děti v mezičase modelovaly z plastelíny, hrály karty apod.

Po svačině každý projížděl v pracovním sešitě dráhy, spojovali jsme kostky od nejmenší po největší, dokreslovali chybějící části obrázkům.

Před obědem jsme se chvíli proběhli na školní zahradě.

 

Pátek 15. 9.

Ráno jsme si ve třídě udělali rozcvičku rukou, prstů (mlýnek, kukátko, hra na klavír, protahování atd.), také jsme se naučili novou básničku s pohybem o broučkovi. Nakonec jsme si zahráli "na peška". Na pracovním listu měly děti za úkol nakreslit jedno velké a jedno malé zvíře a na druhé straně vybarvovat věci, které můžeme najít na hřišti. Ve výtvarné výchově každý vybarvoval pastelkami omalovánku, až na výjimky děti vybarvují vcelku dobře. Na interaktivní tabuli jsme procvičovali určování první hlásky u obrázků, rozhodovali jsme, co patří do školy, co na hraní atp., vytleskávali jsme rytmus lidových písniček.

 

Čtvrtek 14. 9.

Pohádky na interaktivní tabuli - Maxipes Fík ve škole, Mach a Šebestová. Hry na koberci. Procházka směrem k Rantířovu. Rytmizace lidových písniček. Písnička Večerníček. Pracovní list - vybarvi největší a nejmenší zvíře.

 

Středa 13. 9.

V tělocviku jsme procvičovali chůzi, správné odvíjení chodidel. Po rozcvičce, rozběhání a nápodobě zvířátek děti chodily po čáře, slalom popředu a pozadu mezi kužely. Dále jsme si zahráli "na jelena" a "rybičky".

V další hodině děti vybarvovaly a kroužkovaly na pracovním listu největší a nejmenší obrázky, dnes téměř každý s malou chybou kvůli nepozornosti. Doučili jsme se básničku (viz odkaz "Básničky").

Také jsme si povídali o klíčích, jejich historii, podobě, kdo je zámečník, co je paklíč, trezor atp. Každý si vyzkoušel zamknout a odemknout třídu. Zopakovali jsme si informace o rodině, děti k tématu odpovídaly na věty typu: maminčina maminka je ...? Každý poté v poslední hodině kreslil svoji rodinu pastelkami, byla diagnostikována úroveň kresby lidské postavy (orientační test vývoje).

Ve volných chvílích jsme si také zahráli "tichou poštu" a "zvířecí pexeso".

 

Úterý 12. 9 .

Ráno si děti hrály na koberci, společně jsme si zahráli zvířecí pexeso a chodí pešek okolo. Učili jsme se první část nové básničky, zopakovali si básničku z minulého týdne. Děti opět na pracovním listu vybarvovaly největší a kroužkovaly nejmenší obrázky. Po svačině si každý voskovkami vybarvil jablíčko a červíka, které poté děti vystřihovaly (stříhání není dobré!).

 

Pondělí 11. 9.

Seznámení s prostorem tělocvičny, s jednotlivým nářadím, poučení o bezpečnosti při tělocviku, o správném oblečení a obutí. Nácvik nástupu, pozdravu, běh kolem tělocvičny, rozcvička, nápodoba zvířátek, házení míčem v kruhu, hry "na jelena", "na honěnou".

Větší, menší - jaké znáš velké, malé zvíře atp. Řazení dětí dle velikosti. Určování nejmenšího, největšího obrázku na pracovním listu.

Povídání o rodině, jména rodičů, sourozenci. Povídání o nejlepším kamarádovi.

Rytmizace lidových písniček - každý sám, co si připravil, poté společně. Vytleskávání slabik u zadaných slov. Hádanky na téma tělocvična, školní třída.

Hry na koberci - tichá pošta, zvířecí pexeso.

 

Pátek 8. 9.

Hry v kruhu, rytmizace lidových písniček. Opakování jmen (stále si děti příliš nepamatují), básničky. Pracovní list - kroužkování čtyř skupin obrázků různými barvami. Vybarvení mandaly s písmenkem, vystřižení. Pobyt na dětském hřišti.

 

Čtvrtek 7. 9.

Hry v kruhu, rytmizace lidových písniček. Opakování jmen, básničky. Pracovní list - labyrint, hledání rozdílů. Dětské hřiště pod školou - poučení o bezpečnosti.

 

Středa 6. 9.

V kruhu jsme se naučili básničku, zopakovali jsme si jména dětí, děti vyhledávaly "své" písmenko mezi plastovými písmenky v kufříku, také vymýšlely na stejnou hlásku názvy zvířat. Povídali jsme si také o správném a nesprávném chování, ukazovali si k tématu obrázky. Každý poté jeden obrázek vybarvoval jako omalovánku. Byla provedena předběžná depistáž - poloha těla při práci, lateralita (pravorukost / levorukost), soustředěnost, úchop tužky. Ve zbývajícím čase si děti hrály a svačily.

 

Úterý 5. 9.

Ráno společné hraní. Seznámení s třídou, školou (tělocvična, WC, školní zahrada atp.), poučení o bezpečnosti. V kruhu na koberci seznamování, pomocí míčku trénování zapamatování jmen, procvičování určení první hlásky ve jménech.

 


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického Přípravná třída 0. B

Jarní 22, 586 05 Jihlava

731 420 004, 731 420 005 (ŠD)

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
JÍDELNA 731 420 003