Denní činnosti

 

Čtvrtek 23. 11.

Prohlížení dalších knížek o lidském těle, nácvik básniček s pohybem. Kulíškova písanka - dokreslení postav + zimní / letní oblečení, poznávání emocí z tváře. Orientace na lidském těle - názvy prstů, pravá, levá - dokreslování prstýnků, hodinek. Zpěv lidových písní, doprovod na Orffovy hudební nástroje, síla zvuku, tempo, rytmická cvičení.

 

Středa 22. 11.

Zkouška - kresba lidské postavy. Rozcvička, vybíjená, nácvik poznávání částí těla. Dokončení dvojstrany Kulíšek na plovárně - horní oblouk vázaný, nájezd, vybarvování. Další povídání o lidském těle, knížky. Básničky o Mikulášovi, hry na koberci.

 

Úterý 21. 11.

Obkreslení postavy Kubíka na balicí papír, dokreslení částí obličeje, srdíčka. Vyskládání víček - obrys postavy. Procvičování kresby postavy. Procvičování orientace v knížce - desky, úvod, závěr, stránky, číslování stran, rejstřík, začátek, konec, směr četby. Určování řádků, sloupců. Překreslování čtverečků v tabulkách. Výroba adventního věnce - papírový tácek zelenou temperou, budeme pokračovat zítra. Omotávání papírové hvězdy provázkem. Hry - "plácaná", "chodí pešek okolo".

 

Pondělí 20. 11.

Pochodování kolem tělocvičny, nápodoba zvířat, rozcvička, procvičování pojmenování částí lidského těla - "ukaž...", "lepidla", "hlava, ramena".

Pokračování na dvojstraně Kulíšek na plovárně - obtahování, vybarvování, horní oblouk, zátrh. Básničky o Mikulášovi. Lidské tělo - vývoj člověka, pravěký člověk, obživa; tělesné soustavy, smysly.

Stravování - básnička, hádanky, obrázky, dvanáctero správného stolování pro předškoláky, maminka uvařila k obědu... - procvičování sluchové paměti.


Čtvrtek 16. 11.

Vymýšlení protikladů, zpěv, hry. Překreslování správného počtu teček atp. Pokračování na dvojstraně Kulíšek na plovárně. Seznámení s Orffovými hudebními nástroji.

 

Středa 15. 11.

Tělocvik - jedno kolečko popředu, jedno pozadu okolo tělocvičny, nápodoba zvířat, rozcvička, hod míčem ve dvojicích, vybíjená.

Vymýšlení protikladných slov v kruhu, plácaná, "chodí pešek okolo".

Trénování psaní horního oblouku - Hráškovy úkoly (skok žáby). Kulíšk. písanka - Kulíšek na plovárně - vybarvování dle zadání.

Četba, převypravování a doplňující otázky k pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký + vybarvování omalovánky.

 

Úterý 14. 11.

Hry v místnosti - plácaná, pexeso, co se změnilo. Vymýšlení protikladů. Zpěv, básnička. Prac. sešit - dokreslování, co chybí na určité polici, určování polohy, barvy, materiálu nakreslených předmětů, předložky místa, směr šipek. Dokončení výrobu sněhuláka z papíru.

 

Pondělí 13. 11.

Rozběhání, rozcvička, nácvik hodu míčem jednoruč, vybíjená, rybičky. Horní oblouk - prac. sešit, přiřazování stínů. Zpěv, básnička. Četba pohádky O dvanácti měsíčkách, doplňující otázky. Příběh o sněhové vločce. Příprava sněhuláka z papíru na zítřejší vyrábění. Co je příroda, co patří do živé přírody, neživá příroda. Nejbližší příbuzný člověka. Rozlišování živé, neživé přírody, výrobků člověka. Hry "pešek", "pexeso", "plácaná".

 

Pátek 10. 11.

Pohybové hry ve třídě, rozcvička. Dokreslování chybějících detailů u obrázků. Kreslení a vybarvování geometrických tvarů dle zadání. Úkoly na interaktivní tabuli.

 

Čtvrtek 9. 11.

Kresba, stavebnice Seva. Hráškovy úkoly - dokreslování chybějících částí obrázků, vybarvování dle geometrických tvarů, jednotažka.  Bajka O zajíci a želvě - poučení, doplňující otázky. Zpěv lidových písniček, vytleskávání. Hry - tichá pošta, zlatá brána atd. Zopakování básničky o drakovi. Četba legendy o sv. Martinovi, vybarvení omalovánky. Určování první hlásky a počtu slabik, vymýšlení slov na zadanou hlásku.

 

Středa 8. 11.

Dvě kolečka kolem tělocvičny, nápodoba zvířat, cvičení na žíněnkách (katastrofa, děti mají problémy se stabilitou, koordinací pohybů; dělají jim obtíže základní zdravotní a protahovací cviky). Vybíjená.

Zopakování nové básničky, určování geometrických tvarů, jejich nakreslení, jejich modelování z plastelíny, nakreslení různých předmětů. Hry na koberci (pexeso, tichá pošta, zlatá brána, plácaná). Pracovní list - komín, listy - spirály.

 

Úterý 7. 11.

Hry v místnosti - plácaná, zlatá brána. Nová básnička o drakovi. Procvičování poznávání barev a geometrických tvarů - dva úkoly na vybarvování v Hráškovi. Výroba komína - kouř voskovkami, přetření oblohy anilinovými barvami. Vystřihávání a lepení cihliček z barevných papírů. Hádanky - věci kolem nás, jaké věci se vyrábí z kterých materiálů - povídání.

 

Pondělí 6. 11.

V tělocviku rozběhání, nápodoba zvířat, cvičení na žíněnkách, pohybové hry ("na jelena", vybíjená všichni proti všem). V grafomotorice nácvik spirál (dva úkoly v Hráškovi - padání listí, dráha letadla). Povídání o barvách, odstínech, míchání barev. Třídění víček dle barev, vytváření obrázků (žlutá - slunce apod.). Zkouška - vyhledání správně barevného geometrického tvaru. Hry v místnosti - pexeso, "chodí pešek".

 

 

 


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického Přípravná třída 0. B

Jarní 22, 586 05 Jihlava

731 420 004, 731 420 005 (ŠD)

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
JÍDELNA 731 420 003