Měsíční plán

 

  LISTOPAD         "Svět kolem nás"

  • Věci a předměty kolem nás.

  • Živá a neživá příroda.

  • Geometrické tvary, barvy.

  • Lidské tělo.

 
 

 


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického Přípravná třída 0. B

Jarní 22, 586 05 Jihlava

731 420 004, 731 420 005 (ŠD)

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
JÍDELNA 731 420 003