Týdenní plán
 

   12. týden (20. - 24. 11.)

   "Lidské tělo"

 
 

horní oblouk - pokračování (dokonč. dvojstrany Kulíšek na plovárně)

- lidské tělo - hlavní části, orgánové soustavy, životospráva, smysly

- zásady správného stolování, trénink krájení, držení příboru, skládání ubrousku, hygiena

- kresba lidské postavy (opakování) - ZKOUŠKA

- výroba adventního věnce

určení místa - pokračování; orientace v prostoru i na papíře (nahoře, dole, vlevo, vpravo; linky, řádek, sloupec, tabulka, řádek, strana, začátek, konec atp.)

- překreslování čtverečků v tabulce

orientace v tělovém schématu, hry zaměřené na smysly, části těla... 

- přirovnání (silný jako ..., chytrý jako... aj.)

- Orffovy hudební nástroje - doprovod dětí, lidové písničky 

 

 


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického Přípravná třída 0. B

Jarní 22, 586 05 Jihlava

731 420 004, 731 420 005 (ŠD)

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
JÍDELNA 731 420 003