Čítanku a sešit Čtení, sloh nosit pouze v pondělí a v úterý.

KAŽDÝ ČTVRTEK - ČTENÁŘSKÁ DÍLNA. Děti si případně dle pokynů přinesou knížku.

 

MÁŠ ZA ÚKOL PŘEČÍST, NAPSAT REFERÁT A ODPREZENTOVAT 1 KNIHU ZA ČTVRTLETÍ.

(Děti s intervencí min. 1 knihu za pololetí.). Pokud již máš rozečtenou nějakou jinou knihu, můžeš udělat referát po schválení paní učitelkou i z ní. ČTENÁŘSKÝ LIST K VYPLNĚNÍ SI VYZVEDNI U PANÍ UČITELKY.

 

MÁŠ ZA ÚKOL NAUČIT SE ZPAMĚTI 1 BÁSNIČKU ZA ČTVRTLETÍ. Pokud máš větší než malý strach nebo trému, můžeš básničku zarecitovat paní učitelce v kabinetě.

 

 


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického - malá budova - 3. C

Evžena Rošického 2, Jihlava

731 680 228 - nové

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
Jídelna 731 420 003