Denní činnosti

Úterý 20. 2.

Hry v místnosti - molekuly, pexeso, písmena A a B z víček. Kresba min. 8 věcí na B. Povídání o povoláních. Četba několika příběhu a básniček k tématu. Hráškovy úkoly - hledání rozdílných dvojic, dokreslování chybějících obrázků. Výroba papírových masek, rej lidojedů, výroba ohniště, kůlu, oštěpů ze stavebnic, kostek...

 

Pondělí 19. 2.

Hry na koberci, svačina, odjezd do Diodu - vystoupení Pramínku.

 

Pátek 16. 2.

TV - rozcvička, běh dvě kolečka, "na jelena", driblování, vybíjená.

Pracovní list - znázornění a přiřazování správného počtu. Hry na koberci.

Interaktivní tabule - úkoly zaměřené na procvičování zrakového vnímání. Pohádka.

 

Čtvrtek 15. 2.

Písmenko (hláska) A, seznámení s podobou velkého a malého písmene, vymýšlení slov na A, kreslení obrázků věcí na A. Hry na koberci. Četba pohádky "O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku". Určování délek slabik - diktát. Zpěv lidových písní, rytmizace.

 

Středa 14. 2.

TV - běh, nápodoba zvířat, rozcvička, hod vrchním obloukem, o zem v kruhu; driblování, hod na koš; vybíjená.

Kulíšek v cirkusu - dokreslování chybějících obrázků, vybarvování, obtahování.

Dokončování omalovánky. Legenda o sv. Valentýnovi.

Hry - pexeso, "Kuba řekl", molekuly.

 

Úterý 13. 2.

Omalovánka - masopust. Opakování. Hry na koberci. Dokončení klauna. Počet - znázornění čárkami, počítání obrázků, dokreslování správného počtu obrázků dle hozeného počtu na kostce.

 

Pondělí 12. 2.

Hry - tleskaná, pexeso, molekuly. Prac. list - opakování složitějších variant u prvků 1. a 2. skupiny. Klaun - vystřižení, kreslení - voskovky. Básnička.

Povídání o olympijských hrách.

 

Pátek 9. 2.

Rozcvička, pohybové hry. Opakování - básnička. Prac. sešit - počet, dokreslování, hledání rozdílů. Video - zahájení ZOH, pohádky. Srdíčka z papíru.

 

Čtvrtek 8. 2.

TV - driblování, vybíjená. Hry v místnosti, zpěv, vytleskávání slabik, určování první a poslední hlásky, určování hlásky uprostřed slova, určování délky hlásky - bzučák, grafické znázornění. Nová básnička - Rampouch.

 

Středa 7. 2.

Rozcvička, běhání popředu, pozadu, nápodoba zvířat, házení v kruhu vrchním obloukem, vybíjená (spojeno s 0. A).

Hry na koberci. Dokončení tučňáka. Dokončení dvojstrany Kulíšek námořníkem - boční oblouk, nájezd. Opakování - členové rodiny, video.

 

Úterý 6. 2.

Hry v místnosti s 0. A (celkem pouze 12 dětí). Hráškovy úkoly - figura a pozadí (vyhledání a vybarvení obrázku ve změti čar), spojovačka (auta). Obkreslení šablony tučňáka, vystřižení. Trhání a lepení papírků.

 

Pondělí 5. 2.

Povídání, co jsme zažili o prázdninách, víkendu. Hry na koberci (pexeso, plácaná, tichá pošta), pokračování na dvojstraně Kulíšek námořníkem - obtahování, vybarvování, počítání.

Procvičování povlékání polštářů. Polštářová bitva s 0. A.

 

Čtvrtek 1. 2.

Četba - Hromnice. Horácké divadlo - změna programu - "Maxipes Fík".

 

Středa 31. 1.

TV - vybíjená, molekuly - kvůli kašlání dětí předčasně ukončeno. Hráškovy úkoly - spojovačka, vybarvování (pejsek a klobouk).

Eskymák - vystřižení, vybarvení fixami. Hry na koberci.

 

Úterý 30. 1.

Hry na koberci. Prac. list - vodník (vlnky). Pohádky na DVD. Mrazík - nabarvení inkoustem, zdobení inkoustem.

 

Pondělí 29. 1.

TV - fotbal. Četba O Palečkovi, doplňující otázky, úkoly. Vlnky. Určování počtu slabik u obrázků. Příprava na úterý - obkreslování mrazíka na čtvrtku, vystřížení. Hry na koberci.

 

Pátek 26. 1.

Rozcvička, židličkovaná, tanec. Pohádka o číslech, poznávání číslic, básničky, skládání číslic z víček. Prac. sešit - seřazování číslic dle správného pořadí. Video ukázky - zimní sporty.

 

Čtvrtek 25. 1.

Hry na koberci. Zpěv - Grónská písnička. Určování první hlásky, tvorba rýmů, vytleskávání rytmu, určování shodných a rozdílných slov - sluchová diferenciace (kartičky - S stejné, R - různé). Dechová cvičení. Psaní - vlnky.

 

Středa 24. 1.

TV - nápodoba zvířat, rozcvička, kotoul vpřed, "vybíjená".

Básničky, vlnovky - Kulíšek námořníkem. Opakování - zimní sporty, seřazování obrázků dle časové posloupnosti. Omalovánka - lyžování.

Hry na koberci. Četba pohádky Hrnečku vař, doplňující otázky.

 

Úterý 23. 1.

Hry na koberci. Básničky, povídání o zimních sportech, ukázky fotografií a knihy.

Zpěv Grónská písnička. Poznávání číslic - přiřazování, vybarvení správného počtu zvířat.

Výroba lyžaře z papíru.

 

Pondělí 22. 1.

Rozcvička, nápodoba zvířat, kotoul vpřed, "na jelena", "vybíjená".

Nová básnička, vlnovka - nácvik na tabulce, v Hráškovi (hrnek + vybarvování).

Zimní sporty - povídání, knížky, vybarvi zimní sporty na pracovním listě.

Sebehodnocení 1. pololetí.

 

 

 

 

 

 


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického Přípravná třída 0. B

Jarní 22, 586 05 Jihlava

731 420 004, 731 420 005 (ŠD)

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
(učitel 1. stupně, speciální a sociální pedagog)JÍDELNA 731 420 003