KAŽDOU STŘEDU - GEOMETRIE - Nezapomeň velký sešit bez linek, pravítko, kružítko, tužku č. 3 ;)

Zápis:

 

14. 5.

Násobení dvojciferných čísel jednociferným

14 . 3 = 10 .  3 + 4 . 3 = 30 + 12 = 42

 

10. 5.

Dělení násobků deseti

8 : 4 = 2        80 : 4 = 20

 

9. 5.

Násobení násobků deseti

8 . 1 = 8        8 . 10 = 8            8 . 100 = 800

 

9. 4.

Dělení se zbytkem

5 : 2 = 4 (zb. 1)         zk. 2 . 2 + 1 = 5

13 : 2 = 6 (zb. 1)

7 : 2 = 3 (zb. 1)

11 : 2 = 5 (zb. 1)

 

25. 2.

Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky

+ pár příkladů (viz uč. 32/4)

 

21. 2.

Zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky

+ pár příkladů

 

7. 2.

Jednotky délky

1 m = 10 dm              1 dm = 10 cm

1 m = 100 cm            1 dm = 100 mm

1 m = 1 000 mm        1 cm = 10 mm

18. 1.

8 - 5 = 3

80 - 50 = 30

800 - 500 = 300

 

15. 1.

Pamětné + a -

3 + 6 = 9                            

30 + 60 = 90

300 + 600 = 900

 

14. 1.

Porovnávání čísel

několik příkladů

 

7. 1.

Přirozená čísla do 1 000

T S D J

2 4 7 8

 

rozklad např. 1 587 = 1 . 1 000 + 5 . 100 + 8 . 10 + 7 . 1

----------------------------------------------------------

20. 12.

Zaokrouhlování čísel na desítky

0, 1, 2, 3, 4 /                                  5, 6, 7, 8, 9

dolů - desítka zůstává                   nahoru - desítka následující 

 

19. 12.

27

36

19

82

 

14. 12.

  42          zk. 28

- 28               14

  14               42                           + 3 příklady se zkouškou z uč. 48/8

 

11. 12.

   36          zk. 25                          + 3 příklady se zkouškou z uč. 47/2

- 11                11

  25                 36

 

6. 12.

28     zk. 44                 + část příkladů z uč. 43/8

44           28

72           72

 

slovní úloha z uč. 43/9

 

3. 12.

+ dvojciferných čísel - písemné

DJ

32    zk. 26                        + vypracované z uč. 42/2

26          32

58          58 

 

------------------------------------------------------------------------------------

1. 11.

+ - dvojciferných čísel zpaměti

22 + 55 = 77          22 + (50 + 5) = 77

                               (22 + 50) + 5 = 77

58 - 35 = 23              (58 - 30) - 5 = 23

 

5. 11.

27 + 31 = 58             27 + 30 + 1 = 58

55 + 24 = 79             55 + 20 + 4 = 79

 

                                   -30       -6

49 - 36 = 13         49-----19------=13

                             

12. 11.

29 + 33 =              29 + 30 = 59

                               59 + 3 = 62

                   nebo   29 + (30 + 3) =

                              (29 + 30) + 3 =

                              59 + 3 = 62             ZK.: 33 + 29 = 62

 

3 sloupečky z učebnice str. 36/15

 

13. 11.

z uč. 39/24

 

16. 11.

45 - 16

      10 6

 

45 - 16 = 29   nebo    45 - (10 + 6)

45 - 10 = 35               (45 - 10) - 6   

35 - 6 = 29                 35 -6 = 29

               ZK. 29 + 16 = 45

 

z uč. 37/19 3 sloupečky, zbytek ústně

-------------------------------------------------------------------

 

1. 10.

 

 

 

Násobky 6

0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60

 

5. 10.

Násobky 7

0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70

 

12. 10.

Násobky 8

0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80

 

16. 10.

Násobky 9

1 x 9 =     9

2 x 9 =   18

3 x 9 =   27

4 x 9 =   36

5 x 9 =   45

6 x 9 =   54

7 x 9 =   63

8 x 9 =   72

9 x 9 =   81

10 x 9 = 90 

 

 

---------------------------------------------------------------------

5. 9.

číslice - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

čísla - 538, 229, 44 (každý si nějaké vymyslí a napíše)

 

6. 9.

sčítanec + sčítanec = součet

(každý si vymyslí a zapíše příklad)

 

7. 9.

menšenec - menšitel = rozdíl

(zapsat jakýkoli vzorový příklad)

 

11. 9.

Závorky mají vždy přednost!

18 + (2+6) = 18 + 8 = 26

(18+ 2) + 6 = 20 + 6 = 26

 

z uč. 12/53 2 sloupečky vedle sebe

 

18. 9.

činitel x činitel = součin

   5      .       3    =  15

 

20. 9.

dělenec : dělitel = podíl

    15     :      3     =   5 

 

24. 9.

0 . 2 = 0               0 : 2 = 0

2 . 0 = 0               2 : 0 = NŘ

 

slovní úlohy 19/13, 14

 

25. 9.

po krát VÍCE    .

po krát MÉNĚ  :


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického - malá budova - 3. C

Evžena Rošického 2, Jihlava

731 680 228 - nové

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
Jídelna 731 420 003