KAŽDOU STŘEDU - GEOMETRIE - Nezapomeň velký sešit bez linek ;)

Zápis:

1. 11.

+ - dvojciferných čísel zpaměti

22 + 55 = 77          22 + (50 + 5) = 77

                               (22 + 50) + 5 = 77

58 - 35 = 23              (58 - 30) - 5 = 23

 

5. 11.

27 + 31 = 58             27 + 30 + 1 = 58

55 + 24 = 79             55 + 20 + 4 = 79

 

                                   -30       -6

49 - 36 = 13         49-----19------=13

                             

12. 11.

29 + 33 =              29 + 30 = 59

                               59 + 3 = 62

                   nebo   29 + (30 + 3) =

                              (29 + 30) + 3 =

                              59 + 3 = 62             ZK.: 33 + 29 = 62

 

3 sloupečky z učebnice str. 36/15

 

13. 11.

z uč. 39/24

-------------------------------------------------------------------

 

1. 10.

 

 

 

Násobky 6

0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60

 

5. 10.

Násobky 7

0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70

 

12. 10.

Násobky 8

0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80

 

16. 10.

Násobky 9

1 x 9 =     9

2 x 9 =   18

3 x 9 =   27

4 x 9 =   36

5 x 9 =   45

6 x 9 =   54

7 x 9 =   63

8 x 9 =   72

9 x 9 =   81

10 x 9 = 90 

 

 

---------------------------------------------------------------------

5. 9.

číslice - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

čísla - 538, 229, 44 (každý si nějaké vymyslí a napíše)

 

6. 9.

sčítanec + sčítanec = součet

(každý si vymyslí a zapíše příklad)

 

7. 9.

menšenec - menšitel = rozdíl

(zapsat jakýkoli vzorový příklad)

 

11. 9.

Závorky mají vždy přednost!

18 + (2+6) = 18 + 8 = 26

(18+ 2) + 6 = 20 + 6 = 26

 

z uč. 12/53 2 sloupečky vedle sebe

 

18. 9.

činitel x činitel = součin

   5      .       3    =  15

 

20. 9.

dělenec : dělitel = podíl

    15     :      3     =   5 

 

24. 9.

0 . 2 = 0               0 : 2 = 0

2 . 0 = 0               2 : 0 = NŘ

 

slovní úlohy 19/13, 14

 

25. 9.

po krát VÍCE    .

po krát MÉNĚ  :


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického - malá budova - 3. C

Evžena Rošického 2, Jihlava

731 680 228 - nové

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
Jídelna 731 420 003