Geometrie

Velký sešit:
 
15. 5.
Porovnávání úseček - střed úsečky
viz uč. s. 24
 
6. 5.
Porovnávání úseček
z uč. 18/2, 3                 "shodné úsečky se překrývají"
 
 
16. 4.
Přenášení úseček
a) pomocí měřítka
b) pomocí proužku papír
c) pomocí kružítka                               + obr.
 
20. 3.
Kruh
střed - bod, poloměr r, průměr    obrázek
 
 
13. 3.
Kružnice
střed - bod, poloměr r    obrázek
 
20. 2.
Obdélník
- má čtyři vrcholy
- dvě protilehlé strany jsou stejně dlouhé, rovnoběžné
- dvě sousední strany jsou navzájem kolmé        
+ obrázek obdélníku ABCD
 
13. 2.
Čtverec
- má čtyři vrcholy a čtyři stejně dlouhé strany        
+ obrázek
 
 
30. 1.
Trojúhelník
- má tři vrcholy (body) a tři strany (úsečky)            
+ obrázek trojúhelníku ABC
 
 
23. 1.
Rovina
= rovná plocha rozšířená na všechny strany bez omezení
Bod, přímka, polopřímka, úsečka leží v rovině.
Částí roviny i trojúhelník, čtverec, obdélník, ovál, kruh... = rovinné útvary
 
17. 11.
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
- dvě přímky, které mají společný 1 bod (PRŮSEČÍK) = RŮZNOBĚŽKY
- dvě přímky, které nemají společný bod = ROVNOBĚŽKY - označení II
+ obrázky
 
 
17. 10.
Polopřímky navzájem opačné
1. mají stejný počátečný bod
2. leží na stejné přímce
 
 
10. 10.
Polopřímka
 
_____I__________
      A           c
Bod A rozděluje přímku na dvě části.
Bod A = počátek polopřímky.
 
 
12. 9.
Bod
                                    x
     x                             B
     C                                                   x
                                                          A
 
Přímka
 
        _________________ 
                                    p
 
Úsečka
 
              _____________I__________I_________
                                     A                 B
 
IABI = doplnit, kolik si v sešitě naměřil cm, mm
 
 
Z uč. vypracovat str. 9, cv. 1, cv. 3, cv. 4 

Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického - malá budova - 3. C

Evžena Rošického 2, Jihlava

731 680 228 - nové

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
Jídelna 731 420 003