Geometrie

Velký sešit:
 
17. 11.
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
- dvě přímky, které mají společný 1 bod (PRŮSEČÍK) = RŮZNOBĚŽKY
- dvě přímky, které nemají společný bod = ROVNOBĚŽKY - označení II
+ obrázky

17. 10.
Polopřímky navzájem opačné
1. mají stejný počátečný bod
2. leží na stejné přímce


10. 10.
Polopřímka
 
_____I__________
      A           c
Bod A rozděluje přímku na dvě části.
Bod A = počátek polopřímky.
 
 
12. 9.
Bod
                                    x
     x                             B
     C                                                   x
                                                          A
 
Přímka
 
        _________________ 
                                    p
 
Úsečka
 
              _____________I__________I_________
                                     A                 B
 
IABI = doplnit, kolik si v sešitě naměřil cm, mm
 
 
Z uč. vypracovat str. 9, cv. 1, cv. 3, cv. 4 

Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického - malá budova - 3. C

Evžena Rošického 2, Jihlava

731 680 228 - nové

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka




Jídelna 731 420 003