Informace k průběhu prvního školního dne

29.07.2013 10:16

V pondělí 2. 9. 2013 v 8 hod. se, prosím, dostavte s Vaším dítětem do budovy ZŠ na Jarní ulici. Zde si Vás v prostorách šaten vyzvedne asistentka, příp. Vás nasměrují do správné třídy jiní učitelé či vychovatelky.

Naše třída se nachází v přízemí v zadní části budovy za jídelnou a je označena nápisem "PŘÍPR. TŘÍDA B".

 

  • V 8,10 hod. začne slavnostní zahájení školního roku a přivítání našich nových školáků.
  • Poté si děti projdou se slečnou asistentkou budovu školy.
  • Budete seznámeni se základními informacemi o fungování přípravné třídy, školní družiny apod.
  • Bude Vám předán klíč od šatní skříňky, po zaplacení (115,- Kč) bezkontaktní čip na obědy.
  • Dále obdržíte k vyplnění dotazník, přihlášku do školní družiny a přihlášku do zájmových kroužků.

 

KLÍČ OD ŠATNÍ SKŘÍŇKY A ČIP NA OBĚDY PŘIPEVNĚTE DÍTĚTI NA ŠŇŮRKU, aby je neztratilo! Děkuji.

—————

Zpět


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického - malá budova - 3. C

Evžena Rošického 2, Jihlava

731 680 228 - nové

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
Jídelna 731 420 003