Rozvrh hodin
 
  1 2 3 4
PONDĚLÍ HVM       GM           PV    PRV
ÚTERÝ    HVM  MP
STŘEDA        TV           GM PRV VV
ČTVRTEK TV GM RSV - S HV / DRV
PÁTEK            TV ve třídě MP  RSV - Z VV

HVM - hry v místnosti                                    VV - výtvarná výchova

GM - grafomotorika                                       HV - hudební výchova

MP - matematické představy                          DRV - dramatická výchova

PČ - pracovní činnosti                                    PV - praktická výchova

PRV - prvouka                                               TV - tělesná výchova

RSV - rozvoj smyslového vnímání (sluch, zrak)

 

1. hodina 8,10 - 8,55 hod.            3. hodina 10,05 - 10,50 hod.

2. hodina 9,05 - 9,50 hod.            4. hodina 11,00 - 11,45 hod.

 

Jde pouze o orientační vymezení. Každý blok (hodina) zpravidla trvá cca 20 min. a v průběhu školního roku se prodlužuje.

Dle programu mohou být předměty propojeny či přehozeny.

 

 


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického Přípravná třída 0. B

Jarní 22, 586 05 Jihlava

731 420 004, 731 420 005 (ŠD)

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
(učitel 1. stupně, speciální a sociální pedagog)JÍDELNA 731 420 003