Školní družina
 
 

ŠD pro děti z přípravných tříd - v místnosti přípravné třídy 0. B - paní vychovatelka Marcela Kunčová.

------------------------------------------------------

Školní družina funguje na Jarní ulici v jednotlivých třídách, na Rošického je umístěna ve třídách v malé budově.

Dítě může využívat obě tyto družiny. Mezi budovami je zajištěn bezplatný převoz školním autobusem (s dozorem vychovatelek), a to ráno v 7,50 hod. z ul. Rošického na Jarní a odpoledne v 15 hod. z Jarní na ul. Rošického.

 

U budovy školy na Jarní ulici je také zastávka autobusu č. 8 směr Hybrálec, odkud jede autobus ve 14,15 hod.

 

Školní družina je v provozu od 6 hod. do 8,55 hod. ("ranní družina") a od 11,45 hod. do 16,30 hod. ("odpolední družina").

 

Měsíční poplatek za školní družinu činí 150,- Kč.

Lze hradit: bankovním převodem za období září - prosinec 600,- Kč, leden - červen 900,- Kč.


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického Přípravná třída 0. B

Jarní 22, 586 05 Jihlava

731 420 004, 731 420 005 (ŠD)

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
(učitel 1. stupně, speciální a sociální pedagog)JÍDELNA 731 420 003