Školní jídelna
 

ZTRÁTA ČIPU A KOUPĚ NOVÉHO (50,- Kč) - ZAŘIZUJE PANÍ VYCHOVATELKA.

Čip je po zakoupení Vaším majetkem, nelze jej proto na konci školního roku vracet!

 

Školní jídelna na ul. Jarní slouží pouze pro žáky a zaměstnance školy. Obědy se dovážejí ze školní kuchyně (ul. Rošického).

Měsíční záloha na stravné činí 490,- Kč a je splatná vždy měsíc dopředu. Lze hradit: pouze trvalým příkazem (údaje naleznete na webu školy).

 

Oběd se vydává na základě použití bezkontaktního čipu. POKUD DÍTĚ ZAPOMENE ČIP DOMA, OBĚD MU BUDE PŘESTO VYDÁN!

Dítě si může volit ze dvou variant jídel - objednává se vždy týden dopředu (nejpozději do středy 14,30 hod.).

 

Objednávání a odhlašování obědů je možné na webových stránkách školy v záložce "Jídelníček". Uživatelské jméno a přístupové heslo mají děti zapsané v notýsku. Pokud budete mít zájem, může paní vychovatelka Vašemu dítěti obědy objednávat přímo ve škole.

 

Pokud Vaše dítě onemocní, je třeba obědy odhlásit na tel. 731 420 003 (školní jídelna) a to nejpozději do 14,30 hod. předchozího dne.

Oběd je také možné vyzvednout v jídelně na Jarní ul. a to pouze 1. den nemoci v době od 11,15 hod. do 12,50 hod.

 


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického Přípravná třída 0. B

Jarní 22, 586 05 Jihlava

731 420 004, 731 420 005 (ŠD)

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
(učitel 1. stupně, speciální a sociální pedagog)JÍDELNA 731 420 003