Týdenní plán
 

   25. týden (19. - 23. 2.) "Lidé v minulosti. Lidské činnosti, profese"

 

- vývoj lidstva; pravěk, středověk, novověk

- pantomima - činnosti

- řemesla, dnešní profese

- písmenko, hláska B

- čím bych chtěl být

- délka slabik - krátká, dlouhá - grafické znázornění, bzučák...

- pohybové hry

 
 
 

 

 

                                         

 


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického Přípravná třída 0. B

Jarní 22, 586 05 Jihlava

731 420 004, 731 420 005 (ŠD)

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
(učitel 1. stupně, speciální a sociální pedagog)JÍDELNA 731 420 003