VYJMENOVANÁ SLOVA - SEŠIT VS

13. prosince

Přemysl, Křesomysl


mýt x mít

my x mi

 

6. prosince

Volyně

 

mlýn x mlít

U lesa stál mlýn.

Budeme mlít mouku.

 

lyže x líže

Mám nové lyže.

Líže nanuk.

 

blýskat se x blízká

Venku se blýská.

Lhota je blízká vesnice.

 

lýčený x líčený

(upletený z lýčí)

Maminka si líčí obličej.

Vylíčím ti příběh.

Pytlák nalíčil past.

 

lyska x líska

(vodní pták)

keř, lískové oříšky

--------------------------------------------------------------------------

12. listopadu

Vlastní jména: Zbyněk, Zbyšek, Bydžov, Kobylisy, Rabyně

 

14. listopadu

byl x bil

Byl doma.

Bil někoho.

 

dobýt x dobít

Dobyl hrad. (dobude)

Dobil baterku. (dobije)

 

nabýt x nabít

Nabýt objemu. (zvětšit velikost) Nabýt majetek. (získat)

Nabít pušku.

 

odbýt x odbýt

Odbyl úkol. (ledabyle provedl)

Odbila půlnoc. (údery hodin)

 

pobýt x pobít

Pobýt na chatě. (zůstat, zdržet se, být)

Pobít nepřátele. Pobít střechu plechem.

 

16. listopadu

přibýt x přibít

Přibýt sněhu. (přibude)

Přibít hřebíkem. (přibije)

 

zbýt x zbít

Zbyl oběd. 

Zbít někoho.

 

19. listopadu

bydlo x bidlo

Pálí ho dobré bydlo. (živobytí)

Páv sedí na bidle. (dřevěná tyč)

 

býlí x bílý/í

Vytrhat býlí. (plevel)

Bílý kůň. (barva)

Bílit pokoj.

 

 

 

 

 


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického - malá budova - 3. C

Evžena Rošického 2, Jihlava

731 680 228 - nové

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
Jídelna 731 420 003