VYJMENOVANÁ SLOVA - SEŠIT VS

30. ledna

Z

brzy x brzičko (přípona -ičko)

nazývat se (jmenovat se) x nazívat se (hodně zívat)

-----

 

23. ledna

V

výška (vysoko) x vížka (věžička)

výš (nahoru) x víš (vědět)

výr (sova) x vír (vodní, větrný)

 

24. ledna

výra (vidím sovu) x víra (věřit)

zvyklá (přivyklá) x zviklá (znejistí)

výt (pes) x vít (plést věnec)

vyla (fena) x vila (pletla), vila (honosný dům)

výskat (radostně vykřikovat) x vískat (probírat se někomu ve vlasech) 

 

25. ledna

Vidím viset vidle ve vikýři.

Vidím viset vidličku na višni, jak se viklá ve vichřici.

------

14. ledna

S

sytá x síta

syt x síť x sít

sýrový x sírový (nerost síra)

sypat x sípat (chraptět)

 

 

4. ledna

P

Chropyně, Spytihněv

 

pýcha x píchá

Pyšná princezna. (namyšlená)

Růže píchá. (bodá)

 

pyl x pil

Včely sbírají pyl z květů.

Napil se vody.

 

opylovat x opilovat

Opylovat. (přenášet pyl)

Opilovat nehty.

 

slepýš x slepíš

Slepýš v trávě. (beznohá ještěrka)

Slepíš papír.

 

13. prosince

M

Kamýk, Přemysl, Křesomysl

 

mýt x mít

Myje auto.

Budu mít auto. (vlastnit)

 

myjí x míjí

Myjí okna.

Míjíme se.

 

my x mi

My přijdeme. (všichni)

Dej mi to. (mně)

 

 6. prosince

L

Volyně

 

mlýn x mlít

U lesa stál mlýn.

Budeme mlít mouku.

 

lyže x líže

Mám nové lyže.

Líže nanuk.

 

blýskat se x blízká

Venku se blýská.

Lhota je blízká vesnice.

 

lýčený x líčený

(upletený z lýčí)

Eva se líčí.

Vylíčím ti příběh.

Pytlák nalíčil past.

 

lyska x líska

(vodní pták)

keř, lískové oříšky

--------------------------------------------------------------------------

12. listopadu

B

Vlastní jména: Zbyněk, Zbyšek, Bydžov, Kobylisy, Rabyně

 

14. listopadu

byl x bil

Byl doma.

Bil někoho.

 

dobýt x dobít

Dobyl hrad. (dobude)

Dobil baterku. (dobije)

 

nabýt x nabít

Nabýt objemu. (zvětšit velikost) Nabýt majetek. (získat)

Nabít pušku.

 

odbýt x odbýt

Odbyl úkol. (ledabyle provedl)

Odbila půlnoc. (údery hodin)

 

pobýt x pobít

Pobýt na chatě. (zůstat, zdržet se, být)

Pobít nepřátele. Pobít střechu plechem.

 

16. listopadu

přibýt x přibít

Přibýt sněhu. (přibude)

Přibít hřebíkem. (přibije)

 

zbýt x zbít

Zbyl oběd. 

Zbít někoho.

 

19. listopadu

bydlo x bidlo

Pálí ho dobré bydlo. (živobytí)

Páv sedí na bidle. (dřevěná tyč)

 

býlí x bílý/í

Vytrhat býlí. (plevel)

Bílý kůň. (barva)

Bílit pokoj.

 

zlobil, slíbil, chlubil, líbil...         přípona IL

 

 

 

 

 


Kontakt

ZŠ Jihlava, E. Rošického - malá budova - 3. C

Evžena Rošického 2, Jihlava

731 680 228 - nové

Mgr. et Mgr. Sylvie Zemanová
třídní učitelka
Jídelna 731 420 003